Kotizacija

Kotizacije za učešće na Kongresu:

  • Učešće članova Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine je besplatno. Obrazac za prijavu pronađite ovdje.
  • Kotizacija za ostale učesnike pasivne/aktivne iznosi 150 KM/80 eura za uplate iz inostranstva.
  • Studenti medicinskih i pravnih fakulteta plaćaju kotizaciju u iznosu od 50 KM, a omogućeno im je sudjelovanje na sva tri dana kongresa, materijali, te ručak i osvježenje u pauzama.

Sve cijene uključuju PDV.

Broj mjesta je ograničen.

Kotizacija uključuje:

  • kongresnu torbu sa kongresnim materijalima,
  • konačan program,
  • zbornik radova (u elektronskoj formi),
  • akreditaciju za sudjelovanje,
  • osvježenje za vrijeme pauza,
  • ručak,
  • potvrdu/certifikat o učešću.

Pristup Kongresu bit će omogućen samo registriranim sudionicima koji imaju vidljivo istaknutu akreditaciju.

 

Instrukcije za plaćanje – učesnici iz
Bosne i Hercegovine

 

Ljekarska/Liječnička komora FBiH

Turalibegova 20, 75000 Tuzla

Transakcijski račun: 3385802219658736 UniCredit Bank

Svrha uplate: Kotizacija za učesnike Kongresa

 

Instrukcije za plaćanje – učesnici iz
inostranstva

 

UniCredit Bank d.d.

IBAN BA39 3385 8022 1965 8736

SWIFT: UNICRBA22

Ljekarska/Liječnička komora FBiH

Turalibegova 20 75000 Tuzla

Svrha uplate: Kotizacija za učesnike Kongresa

Krajnji rok registracije učesnika

10.oktobar/listopad 2022.

Svi zainteresovani učesnici moraju ispuniti obrazac za prijavu učešća najkasnije do 10. oktobra/listopada 2022. godine i poslati ga putem maila: lj_lkfbih@bih.net.ba.

Obrazac za prijavu pronađite ovdje. Broj mjesta je ograničen, pristup Kongresu bit će omogućen samo registriranim sudionicima koji imaju vidljivo istaknutu akreditaciju.